Ι.Μ. ΡΟΒΕΛΙΣΤΑΣ: Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποιήσεως (με ενσφράγιστες προσφορές) ακινήτου (Διενέργεια διαγωνισμού στις 8/12/2019 και ώρα 10:00 πμ έως 12:00 μ.)

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εδώ