Ψήφισμα Δ.Σ για τον εκλιπόντα Σιαπλαούρα Δημήτριο.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη συνελθών σε συνεδρίαση την  3η   του μηνός Φεβρουαρίου  2021 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18.30΄,εξέδωσε το παρόν ψήφισμα για να αποτίσει  φόρο τιμής στον  εκλιπόντα Σιαπλαούρα Δημήτριο (Τοπογράφο Εργοδηγό) ,που υπηρέτησε επί σειρά ετών  τον Δημόσιο Τομέα από διάφορες θέσεις ευθύνης αλλά και τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη  από την θέση του μηχανικού έργων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη των υποδομών της περιοχής μας και στην αναβάθμιση της ζωής των δημοτών μας   και αφού έλαβε υπόψη του :

  1. Την ιδιότητά του εκλιπόντος , που επί σειρά ετών προσέφερε  αόκνως και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του στο Δήμο μας, αν και υπάλληλος στο  Δήμο  Νικολάου Σκουφά
  2. Το γεγονός ότι με την καθοριστική σεβαστή παρουσία του τίμησε την  τοπική κοινωνία

Αποφάσισε

  1. Να εκφράσει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του εκλιπόντος.
  2. Να διατυπώσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του προς την οικογένειά του.
  3. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
  4. Να επιδοθεί το παρόν  ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΓΔΟΣ                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ