Δείτε εδώ το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και δράσεων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Πολιτιστικών Φορέων που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου. (Τελευταία ενημέρωση: 13/08/2019)