Δείτε εδώ το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και δράσεων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και των Πολιτιστικών Φορέων που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου. (τελευταία ενημέρωση: 01/08/2018)