Έναρξη υποβολής αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση των οικογενειών ορεινών περιοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις της οικονομικής ενίσχυσης των οικογενειών ορεινών περιοχών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προσκομίσουν την αίτηση στο ΚΕΠ του Δήμου έως 31-12-2018 μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
> ΑΦΜ και Ταυτότητα.
> Βιβλιάριο Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN).
> Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος & έντυπο Ε1.
> Βεβαίωση Δημάρχου Μόνιμης Κατοικίας επί διετή (2 χρόνια) συνεχή διαμονή.
> Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Βασική προϋπόθεση χορήγησης ενίσχυσης είναι Οικογένεια.
Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια ακόμη και στην περίπτωση που μένουν μόνοι.
Για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται πάνω από 2 (δύο) μέλη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
* Το ποσό των 600€, εφάπαξ, δικαιούνται όσοι δεν υπερβαίνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 3.000€ μαζί με το Τεκμαρτό.
* Το ποσό των 300€, εφάπαξ, δικαιούνται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 4.700€ μαζί με το Τεκμαρτό.

Άνω Καλεντίνη 01/11/2018
Ο Δήμαρχος

Περικλής Α. Μίγδος