ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ μέχρι 31.08.2020 για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων προς τους Δήμους

Σε λειτουργία έως τις 31.08.2020 η ειδική πλατφόρμα δήλωσης τετραγωνικών ακινήτων
https://tetragonika.govapp.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν.4647/2019 (όπως ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020): «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.8.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Το θέμα αφορά στη δήλωση της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στα δηλωθέντα στο Ε9 και στους λογαριασμούς ρεύματος τετραγωνικά.

Μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govapp.gr οι πολίτες καλούνται να δηλώσουν στον οικείο δήμο τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων, καθώς τυχόν ανακρίβειες επισύρουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην εφαρμοζόμενη για τα έσοδα των δήμων νομοθεσία (άρθρο 2, νόμου 429/1976, παρ. 11 και 14, άρθρο 10, νόμου 1080/1980, παρ. 12 και 16, άρθρο 24, νόμου 2130/1993).

Για την ηλεκτρονική διόρθωση ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού από τον πολίτη. Αρκεί μόνο η ταυτοποίηση με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο Taxis. Η διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών προκύπτει αυτόματα.

Εάν για κάποιο ακίνητο δεν είναι δυνατή η δήλωση μέσω της εφαρμογής,
οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στον Δήμο
μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.

Προκειμένου να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως οι δημότες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον κ. Σπυρίδωνα Φλούδα τηλεφωνικώς στο 26813 60819 & 60823.

Για την άμεση εξυπηρέτησή τους από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου μας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα εξής:
Πρόσφατο Ε9 από το οποίο προκύπτει και το ΑΦΜ
Πρόσφατο λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. ΔΕΗ).

Η ρύθμιση καλύπτει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τον Δήμο μας και αφορά κάθε είδους ακίνητα, όπως για παράδειγμα κατοικίες, καταστήματα, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτηρίων, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα κ.λπ. Η υποχρέωση πληρωμής δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων για τις επιφάνειες που θα δηλωθούν ισχύει από την 1.1.2020.

Δείτε ΕΔΩ την παλιότερη σχετική ανάρτηση