Δελτίο Τύπου για το Κτηματολόγιο

ΔΗΜΟΙ: ΑΡΤΑΙΩΝ, Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Κ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, Ν. ΣΚΟΥΦΑ

Από 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 έως 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο

  • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά Τίτλους κτήσης (συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις, πιστ. μεταγραφής, έγγραφα χρησικτησίας, πιστοποιητικά κληρονομιάς), αστυνομική ταυτότητα, έγγραφο αποδεικτικό ΑΦΜ,  όλα σε μορφή απλού φωτοαντίγραφου
  • ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ το ακίνητό μας (τοπογραφικό διάγραμμα ή δωρεάν υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιων της ΕΛΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ή gps χειρός ή υπόδειξη στο Γραφείο Κτηματογράφησης)
  • ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ τη δήλωση ιδιοκτησίας μας έγκαιρα στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης

www.ktimatologio.gr