ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα γραφεία της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στην Αθήνα την Πέμπτη, 12-5-2022, έγινε συνάντηση του Δημάρχου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Περικλή Μίγδου με τον Πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, κύριο Κιάμο, τα μέλη της υπό συγκρότηση Επιτροπής ιστορικής έρευνας για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, Αυγερινό Ανδρέου, Ηλία Μπάκο, Δημήτριο Κραμπή και τον τ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας Γεώργιο Κουρτέσα.

Συζητήθηκαν θέματα αφορώντα την συγκρότηση της Επιτροπής αυτής και γενικότερα άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τον Δήμο μας.

Στην άτυπη αυτή συνάντηση αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:
1/ Το όλο εγχείρημα στη συνέχεια θα τελεί, πλην άλλων, και υπό την αιγίδα της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία θα βοηθήσει ηθικά, πολιτιστικά και θα συνδράμει την Επιτροπή με τα δικά της ιστορικά Αρχεία και δεδομένα.

2/ Αποφασίσθηκε η ίδρυση Σωματείου με έδρα την Έδρα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, η οποία, εκτός από τους πολιτιστικούς, ιστορικούς και λαογραφικούς σκοπούς της, θα έχει σκοπό την ιστορική έρευνα για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, την μελέτη του τόπου γεννήσεως αυτού και την προβολή της προσωπικότητός του. Το νομικό μέρος της ιδρύσεως του Σωματείου αυτού και της δικαστικής του αναγνωρίσεως ανέλαβε χωρίς αμοιβή ο Αυγερινός Ανδρέου, ο οποίος θα πρέπει να συντάξει το Καταστατικό, την Ιδρυτική Πράξη, την εκλογή Προσωρινής Διοικήσεως και να υποβάλει αυτά προς έγκριση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Άρτας, ταξιδεύοντας στην πόλη αυτή ιδίοις αναλώμασι.

3/ Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν να γίνει εμπλουτισμός αυτής και με άλλους Ηπειρώτες την καταγωγή, οι οποίοι μπορούν να εισφέρουν στην υπόθεση. Επίσης, να επιταχυνθεί κατά το δυνατόν η συγκρότηση της Επιτροπής και η έναρξη των εργασιών της.

Άνω Καλεντίνη Άρτας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ