Δασικές πυρκαγιές 2018: τηλεοπτικά μηνύματα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αντιπυρική περίοδο 2018, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ετοιμάσει δύο τηλεοπτικά μηνύματα:

Δασικές Πυρκαγιές: Προετοιμάσου

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Για περισσότερες οδηγίες προστασίας, επισκεφθείτε τη σελίδα της ΓΓΠΠ www.civilprotection.gr