Πρόσκληση Δ.Σ. 31-07-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 27 Ιουλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 3135
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 31η του μήνα Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου στο Δ. Σ. της ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε.   Ο. Τ. Α.
 2. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού – πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
 3. Διάθεση πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 4. 3η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2020.
 5. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.
 6. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.
 7. Έγκριση έκθεση 2ου τριμήνου για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.
 8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
 9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
 10. Αποδοχή μελέτης του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης Μηλιανών».
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας».
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση κτιρίων σχολικών μονάδων δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μοναστήρι Παναγίας Μεγαλόχαρης μέχρι τον οικισμό Άγιο Γεώργιο της Τ. Κ. Μεγαλόχαρης».
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γ. Καραϊσκάκη».
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσέικα, Ντόβρα Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Κλειδίου της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών του δήλου Γεωργίου Καραϊσκάκη από τις καταστροφικές δράσεις των πλημμυρών στις 17-06-2017 και 16-07-2017 και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης».
 25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση κτιρίων σχολικών μονάδων Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας».
 29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη της πράξης SMENSWICT».
 30. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη  της πράξης «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
 31. Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας της Υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων.
 32. Παραχώρηση κατά χρήση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου Άνω Πέτρας για διοργάνωση εκδήλωσης.
 33. Παραχώρηση κατά χρήση προαυλίου χώρου του Ι. Ν. Παναγίας στην Περιοχή Γρέβια Πηγών
 34. Σχετικά με την εγκατάσταση κεραίας σταθερής τηλεφωνίας στον Άγιο Νικόλαο Πηγών από τον OTE.
 35. Έγκριση συνεδρίασης του Δ. Σ. στην Ιστορική έδρα του δήμου.
 36. Ορισμός δημοτικών συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και ορισμός αποζημίωσης.
 37. Γνωμοδότηση για την κατασκευή υπόγειας γραμμής μέσης τάσης από την ΓΕΡΑΜΠΗ ΑΕ που διέρχεται από το διακατεχόμενο δάσος Μεγαλόχαρης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας