Πρόσκληση Δ.Σ. 30-10-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 26 Οκτωβρίου  2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 4535
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 30η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό καθαριότητας των σχολικών μονάδων του δήμου για το έτος 2020 -2021.
 2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
 3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
 4. Αποδοχή τροποποιημένης μελέτης της πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υλοποίησης κέντρων αθλοπαιδιών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πέτρα της Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – βιοκλιματική παρέμβαση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».
 9. Συζήτηση επί αιτήσεως της Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο. Ε. για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018 Β΄ φάση».
 10. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 11. Σχετικά με τη μίσθωση του αναψυκτήριου στον Άγιο Νικόλαο Πηγών.
 12. Γνωμοδότηση για τα ετήσια προγράμματα έργων και εργασιών ανάπτυξης της Δασοπονίας έτους 2021.
 13. Συζήτηση επί αιτήσεως της εταιρείας ΣΚΕΨΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη θέση Τούργια Μεγαλόχαρης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας