Πρόσκληση Δ.Σ. 29-04-2022

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 20 Απριλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 990
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 29η του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου για την  εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2022.
  2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
  3. Ορισμός δημοτικού συμβούλου που θα μετέχει στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.
  4. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μελών του συμβουλίου Κοινότητας Διχομοιρίου.
  5. Συζήτηση επί απόφασης του Συμβουλίου της κοινότητας Σκουληκαριάς για όρια δρόμου.
  6. Συζήτηση επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Σαγάνη για άρδευση – ύδρευση οικισμών Λαγκάδας και Πέρδικας Μηλιανών.
  7. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42,0 MW στη θέση Αετός Άρτας Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Π. Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος