Πρόσκληση Δ.Σ. 28-07-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 23 Ιουλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 2698
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021.
 2. Έγκριση μίσθωσης χώρου στην κοινότητα Καστανιάς προς την εταιρεία ΟΤΕ Α. Ε. και ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 192 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 για τον καθορισμό μισθώματος του χώρου.
 3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2020».
 4. Κατανομή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 5. Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών του Δήμου στα πλαίσια της Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021.
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη (Β΄ φάση)».
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Δημαρίου και Κλειδίου προς περιοχές Φωτοπουλέικα, Αντωνέικα και Γεμμέικα».
 8. Ορισμός μέλους στο Δ. Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
 9. Ορισμός μέλους στο Δ. Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 10. Ορισμός μέλους στο Δ. Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 11. Παραχώρηση χώρου του δημοτικού σχολείου Διασέλλου για διοργάνωση εκδήλωσης.
 12. Παραχώρηση πλατείας Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Περδικοράχης Κλειδίου για διοργάνωση εκδήλωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας