Πρόσκληση Δ.Σ. 28-05-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 24  Μαΐου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1698
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 28η του μήνα Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 2η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2021.
 2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Κατασκευή, συντήρηση και αποκατάσταση γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αξιοποίηση ανενεργού δημοτικού καταφυγίου Ελάτης».
 4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση στη βάση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής πλατειών στους οικισμούς Σκουληκαριάς και Πηγών».
 5. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
 6. Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή Σταυροφόρος της Τ. Κ. Πηγών».
 7. Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ. Κ. .Σκουληκαριάς».
 8. Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 9. Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Δημαριού και Κλειδίου προς περιοχές Φωτοπουλέικα, Αντωνέικα και Γεμμέικα».
 10. Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Παλαιοχωρακίου της Τ. Κ. Δημαριού».
 11. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 12. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 13. Ορισμός μέλους στο Δ. Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
 14. Ορισμός μέλους στο Δ. Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 15. Ορισμός μέλους στο Δ. Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας