Πρόσκληση Δ.Σ. 27-04-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 21 Απριλίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1341
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 1η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021.
 2. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021.
 3. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων.
 4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Ξηροκάμπου».
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση των οδικών δικτύων της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 9. Ορισμός μέλους στο Δ. Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
 10. Ορισμός μέλους στο Δ. Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 11. Ορισμός μέλους στο Δ. Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 12. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.
 13. Έγκριση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ. Φ. Η. Ο.) Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
 14. Έγκριση  θέσεων υπαίθριων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,  προσωρινής στάθμευσης δημοτικών οχημάτων  και ΑΜΕΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας