Πρόσκληση Δ.Σ. 27-03-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 23 Μαρτίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1150
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Διάθεση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 2. Αποδοχή μελέτης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ. Κ. Δημαρίου».
 3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Παλαιοχωρακίου της Τ. Κ. Δημαρίου».
 4. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών περιβάλλοντος χώρου κτιρίου αγροτικού ιατρείου στον οικισμό Παλαιοχωράκι της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 5. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις Τ. Κ. Διασέλου και Άνω Πέτρας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».
 6. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 7. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση – αγροτικών δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμο Γ. Καραϊσκάκη».
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Μεσοπύργου και Άνω Πέτρας».
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση κτιρίων σχολικών μονάδων δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Βελτίωση κτιρίων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2018».
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μηλιανά προς Αλώνια Μηλιανών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην Τ. Κ. Ρετσιανών».
 17. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 18. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής – παρακολούθησης υπηρεσιών/προμηθειών του δήμου έτους 2020.
 19. Χαρακτηρισμός οδού από Επαρχιακή οδό προς Γυμνάσιο Άνω Καλεντίνης σαν οδό ήπιας κυκλοφορίας».
 20. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης αυτοκινήτου από την Π. Ε. Άρτας και παραχώρηση της χρήσης αυτού στην κοινωφελή επιχείρηση του δήμου.
 21. Παροχή γνώμης επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
 22. Έγκριση της μελέτης «Μελέτη χωροθέτησης, προμήθειας και εγκατάστασης πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά, διατάξεων ασφαλείας και φωτισμού μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις υφιστάμενες παιδικές χαρές Δ.Ε Τετραφυλλίας και Ηρακλείας».
 23. Έγκριση της μελέτης «Μελέτη χωροθέτησης, προμήθειας και εγκατάστασης πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά, διατάξεων ασφαλείας και φωτισμού μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις υφιστάμενες παιδικές χαρές Δ.Ε Γεωργίου Καραϊσκάκη».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας