Πρόσκληση Δ.Σ. 26-02-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 22 Φεβρουαρίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 571
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα μετέχουν στην επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2021.
  2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
  3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη (Β΄ φάση)».
  4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέικο Τ. Δ. Διασέλλου».
  6. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
  7. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας