Πρόσκληση Δ.Σ. 24-06-2020

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 19 Ιουνίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 2402
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 24η του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
 3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αφανών εργασιών δημοτικών έργων.
 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας των υλικών και χαρακτηρισμού των εδαφών δημοτικών έργων.
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμων και διευθέτηση όμβριων υδάτων στο δήμο Γ. Καραϊσκάκη».
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βατότητας – άρση επικινδυνότητας δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2018 Β΄ φάση».
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2018».
 11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Δημαριού και Κλειδίου προς περιοχές Φωτοπουλέικα, Αντωνέικα και Γεμμέικα».
 12. Τροποποίηση της αριθ. 48/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 13. Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α. Σ. Δ. Σ. Α.  Π. Ηπείρου.
 14. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 15. 2η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2020.
 16. Σύσταση δημοτικής επιτροπής ισότητας.
 17. Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 για καταστροφή παλαιού μηχανήματος έργου.
 18. Αποδοχή μελέτης του έργου «Κατασκευή χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 19. Αποδοχή μελέτης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου περιβάλλοντα χώρου ανενεργού δημοτικού σχολείου Κλειδίου».
 20. Αποδοχή μελέτης του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση κεντρικών πλατειών Γιαννιώτης Σκουληκαριά και Ζυγού Διχομοιρίου».
 21. Έγκριση συμμετοχής και αποδοχή των όρων πρόσκλησης για ένταξη της πράξης «Ανάπλαση – Διαμόρφωση κεντρικών πλατειών Γιαννιώτης Σκουληκαριά και Ζυγού Διχομοιρίου».
 22. Συζήτηση επί πορίσματος επιτροπής δημοτικών συμβούλων για την αίτηση του κ. Λάκη Τζουβάρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας