Πρόσκληση Δ.Σ. 23-12-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 19 Δεκεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 5965
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 23η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 6η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων οικονομικού έτους 2019.
 2. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
 3. Συγκρότηση επιτροπών δημοτικών έργων.
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδού στην Τ. Κ. Σκουληκαριάς στην περιοχή Κουτσουρέικα – Ράχη».
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση δρόμων Τ. Κ.  Καστανιάς».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Μάραθο Τ. Κ. Διασέλλου».
 7. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή «Σταυροφόρος» της Τ. Κ. Πηγών».
 8. Αποδοχή μελέτης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες έτους 2019».
 9. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση οδικών δικτύων της Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
 10. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ. Κ. Σκουληκαριάς».
 11. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας οικισμού Ξηροκάμπου».
 12. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων από Πέρδικα Μηλιανών και από Βρυστό Μηλιανών προς Μηλιανά της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 13. Αποδοχή μελέτης του έργου «Αποκατάσταση δρόμων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στους οικισμούς Άγιο Νικόλαο και Γρέβια της Τ. Κ. Πηγών του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 14. Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλίας – Β΄ φάση)».
 15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσαίικα, Ντόβρα Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
 17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
 18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες έτους 2018».
 19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση σχολείων και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 20. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο ΠΔΕ 2019 της Πράξης με ακρωνύμιο: «SMENSWICT», του διακρατικού προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA II «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»
 21. Μετονομασία του οικισμού Μηλεών της Κοινότητας Πηγών.
 22. Εγκατάσταση σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας στην κοινότητα Μηλιανών από την εταιρεία  COSMOTE.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας