Πρόσκληση Δ.Σ. 21-06-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 14 Ιουνίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 2649
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
  2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίας Παρασκευής Κλειδιού δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
  4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αποκατάσταση του δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό δρόμο Άρτας – Καρδίτσας».
  5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση – επισκευή δικτύων ύδρευσης στη Δ. Ε. Τετραφυλίας».
  6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμων στην περιοχή Κέδρος Τ. Κ. Πέτρας Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  7. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2019».
  8. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Καραϊσκάκεια 2019.
  9. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Σέλτσος 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος