Πρόσκληση Δ.Σ. 20-09-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 16 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 4159
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για να μετέχουν στις επιτροπές παραλαβής δημοτικών έργων.
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
 3. Αποδοχή μελέτης του έργου «Επισκευή – συντήρηση αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Καλεντίνης δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 4. Ορισμός εκπροσώπων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Αθαμανίου, Παλαιοκατούνου κλπ.
 5. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου στο Σύνδεσμο ύδρευσης Πέτρας, Φωτεινού, Διασέλλου κλπ.
 6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων στις περιοχές Τατσέϊκα, Ντόβρα Βελεντζικού και Σκουληκαριά».
 7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Τ. Κ. Καστανιάς».
 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση των δρόμων στην Τ. Κ. Πηγών».
 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ΄ φάση».
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση οδικού δικτύου Ακροποταμιάς και Βελανιδιάς του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και συντήρηση δημοτικών κτιρίων δήμου Γ, Καραϊσκάκη».
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων της Τ. Κ. Ελάτης, αποπεράτωση εργασιών δημοτικού κτιρίου της Τ. Κ. Ρετσιανών και αποκατάσταση δρόμων προς Άγιο Βλάσιο Δημαριού».
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Β΄ φάση».
 14. Πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017 Γ΄ φάση».
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου οικισμών Ακροποταμιάς και Βελανιδιάς δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δρόμου αγίας Παρασκευής Κλειδίου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη – Όρια νομού».
 17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση δρόμου από τον οικισμό Πλακουτσέϊκα προς Ιερά Μονή Ροβέλιστα».
 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στον οικισμό Λαγκάδα της Τ. Κ. Μηλιανών».
 19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση οδικού δικτύου από Μηλιανά προς Αλώνια Τ. Κ. Μηλιανών δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην Τ. Κ. Ρετσιανών».
 21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας από την είσοδο μέχρι Κέντρο Τ. Κ. Πηγών».
 22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου πλησίον δημοτικού καταστήματος στην Τ. Κ. Διασέλλου».
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου»
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στο δήμο Γ. Καραϊσκάκη».
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση πρόσβασης προς Καστανιά της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Τετραφυλίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου από Κέντρο Υγείας Άνω Καλεντίνης προς Ιερά Μονή Ροβέλιστα».
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση διακοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στη θέση Κάμποι Δημαριού».
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην Άνω Καλεντίνη».
 33. Συγκρότηση επιτροπών για το έργο «Αποκατάσταση δρόμων στις Τ. Κ. Δημαριού και Κλειδίου προς περιοχές Φωτοπουλέϊκα, Αντωνέϊκα και Γεμμέϊκα».
 34. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής δημοτικών έργων.
 35. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.
 36. Έγκριση συμμετοχής του δήμου στην 7η Πανελλήνια Έκθεση της Άρτας.
 37. Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 38. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου.
 39. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας και απ’ ευθείας ανάθεση για επέκταση δικτύου ΦΟΠ προς Μεσινό Ζυγό.
 40. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του δήμου.
 41. Κατανομή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 42. Έγκριση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ. Κ. Μεγαλόχαρης για εγκατάσταση μικροεπεκτατικού σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.
 43. Παράταση διαδημοτικής σύμβασης δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων.
 44. Παράταση διαδημοτικής σύμβασης δήμων Γεωργίου Καραϊσκάκη και Νικολάου Σκουφά.
 45. Παράταση χρόνου παραχώρησης χώρου εγκατάστασης ποιμνιοστασίου του Βασιλείου Γκουβά του Λάμπρου.
 46. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλοπαιδιών στο δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
 47. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένου οδικού δικτύου της έδρας της Τ. Κ. Κλειδίου».
 48. 3η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2019.
 49. 4η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας