Πρόσκληση Δ.Σ. 19-01-2021 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 18 Ιανουαρίου  2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 195
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 Παρακαλούμε όπως την 19η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (μέσω skype), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Σχετικά με το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής της εταιρείας «ΓΕΡΑΜΠΗ Α. Ε.» από δημοτική έκταση στην κοινότητα Μεγαλόχαρης.

 

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα διότι κατά την έκδοση του πρώτου πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά της αναφερόμενης εταιρείας, γράφηκαν σε αυτό λανθασμένα στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης τα οποία θεωρούνται ουσιώδη για την νομική του δομή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας