Πρόσκληση Δ.Σ. 15-01-2020 (κατεπείγουσα συνεδρίαση)

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 15 Ιανουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 105
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 15η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έκδοση ψηφίσματος για τον εκλιπόντα πρώην δήμαρχο Ηρακλείας, Ευάγγελο Καραμπίκα.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει να εκδοθεί το ψήφισμα πριν την ταφή του θανόντος πρώην δημάρχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας