Πρόσκληση Δ.Σ. 11-07-2022

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 07 Ιουλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 1965
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                

Παρακαλούμε όπως την 11η του μήνα Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

  1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου στην περιοχή «Σταυροφόρος» της Τ. Κ. Πηγών».
  2. Παραχώρηση του προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου Διασέλλου για διοργάνωση εκδήλωσης.
  3. Παραχώρηση του προαυλίου χώρου του δημοτικού σχολείου Μεσοπύργου για διοργάνωση εκδήλωσης.
  4. 2η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2022.
  5. Συζήτηση επί αιτήσεων Αγροτικού Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνδιόκτητου Δάσους Ζυγού Διχομοιρίου.
  6. Συζήτηση επί αιτήσεως Θεοφάνη Οικονόμου.
  7. Συζήτηση επί αιτήσεως Σπυρίδωνος Ζαφείρη.
  8. Συζήτηση επί αιτήσεως κατοίκων περιοχής Τσουράτικα κοινότητας Μεγαλόχαρης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος