Πρόσκληση Δ.Σ. 09-07-2021

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 5 Ιουλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 2400
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
  ΠΡΟΣ:  T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

 

      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 09η του μήνα Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 προσέλθετε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω skype), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση σύνδεσης στο ΔΕΔΔΗΕ της παιδικής χαράς Διασέλου.
  2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων.
  3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια Π. Θαναρέϊκο Τ. Δ. Διασέλλου».
  4. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο έως τη θέση Μαργαρίτη».
  5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών περιβάλλοντος χώρου κτιρίου αγροτικού ιατρείου στον οικισμό Παλαιοχωράκι της ΔΕ Γ. Καραϊσκάκη».
  6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις Τ. Κ. Διασέλλου και Άνω Πέτρας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».
  7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων στην ΤΚ Δημαρίου της ΔΕ Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση των οδικών δικτύων της Τ. Κ. Άνω Kαλεντίνης».
  9. 3η τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2021.
  10. Συζήτηση επί πορίσματος επιτροπής του δημοτικού συμβουλίου για την αίτηση του Ευάγγελου Φελέκη του Σοφοκλή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Κουρτέσας