Πρόσκληση Δ.Σ. 02-03-2019

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 26 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 829
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   T   Δημοτικ   Σύμβουλο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 02η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για το έργο Αποκατάσταση της γέφυρας Κοράκου στον ποταμό Αχελώο, αποκατάσταση των παρακείμενων τελωνείων και των προσβάσεών τους και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» και ορισμός μέλους στην κοινή επιτροπή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος