Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Συγχρόνως είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους και για την Πολιτική Προστασία σε επίπεδο Δήμου.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κτήριο Δημαρχείου, 47044 Άνω Καλεντίνη Άρτας

ΥπηρεσίαΟνοματεπώνυμοΤηλέφωναe-mail
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών ΥπηρεσιώνΠαπαδιάς Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπλ. Προϊστάμενος26813-60811
Καρέζος Παύλος, Πολιτικός Μηχανικός T.E., Αναπληρωτής Προϊσταμένου ΑΤΤΥ26813- 62423 / 60817pkarezos@gkaraiskakis.gr
Μερκοβίτη Κατερίνα, Πολιτικός Μηχανικός Π.E.26813-62425 / 60811kmerkoviti@gkaraiskakis.gr
Αδάμ Ελένη, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.26813-60811eadam@gkaraiskakis.gr