Ανταποκριτές ΟΓΑ

Οι πολίτες εξυπηρετούνται υποχρεωτικά από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους.

Στον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη υπάρχουν οι κάτωθι ανταποκριτές των πρώην καποδιστριακών Δήμων:

Ανταποκριτές Ο.Γ.Α. Δ.E. Ηρακλείας
Διεύθυνση: Κτήριο Δημαρχείου, 47044 Άνω Καλεντίνη Άρτας
ΦΑΞ: 26810-67690
Ανταποκριτής ΟΓΑ Άνω Καλεντίνης: Ροκάς Θεόδωρος, τηλ. επικ. 26813-60809
Ανταποκρίτρια ΟΓΑ Διχομοιρίου: Μπούργου Πηνελόπη, τηλ. επικ. 26813-60814
Ανταποκριτής ΟΓΑ Ρετσιανών-Βελεντζικού: Καυκιάς Ιωάννης, τηλ. επικ. 26813-60813

Ανταποκριτές Ο.Γ.Α. Δ.E. Τετραφυλίας
Διεύθυνση: Παλιό Δημαρχείο, 47047 Αστροχώρι Άρτας
ΦΑΞ: 26850-62264
Ανταποκριτής ΟΓΑ Αστροχωρίου: Τσιούτσιος Γεώργιος, τηλ. επικ. 26853-60314
Ανταποκριτής ΟΓΑ Μεγαλόχαρης-Μεσοπύργου: Ρούσσας Κων/νος, τηλ. επικ. 26813-60816 (εξυπηρετεί στην Άνω Καλεντίνη, στο Κτήριο του Δημαρχείου)

Ανταποκριτές Ο.Γ.Α. Δ.E. Γ. Καραϊσκάκη
Διεύθυνση: Νέο Κτήριο Δημαρχείου, 47048 Διάσελλο Άρτας
ΦΑΞ: 26810-67659
Ανταποκρίτρια ΟΓΑ Σκουληκαριά – Δημαριό – Άνω Πέτρα – Διάσελλο – Κλειδί: Πλακιά Μαρία, τηλ. επικ. 26813-62407