Δόθηκε στην κυκλοφορία η οδική σύνδεση Άνω Καλεντίνη-Διχομοίρι-Ρετσιανά-Καστανιά

Δόθηκε στην κυκλοφορία η οδική σύνδεση: Άνω Καλεντίνη – Διχομοίρι – Ρετσιανά – Καστανιάστη θέση Μαραθόρεμα Διχομοιρίου, η οποία είχε παραμείνει κλειστή για περίπου 20 ημέρες με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων) λόγω εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση κατεστραμμένου οδοστρώματος. Η ασφαλτόστρωση θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ωστόσο μέχρι τότε η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.