ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Τετραφυλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους Δημότες της Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας ότι,
σύμφωνα με την αριθ. 3516 σύμβαση αποκομιδής απορριμμάτων,
από 1-08-2019 οφείλει ο ανάδοχος να περνάει από δύο φορές την εβδομάδα
από κάθε τοπική Κοινότητα για το μάζεμα των σκουπιδιών.

Παρακαλείσθε όταν διαπιστώνετε ότι δεν τηρείται το πρόγραμμα,
να επικοινωνείτε άμεσα
με τον πρόεδρο της εκάστοτε τοπικής Κοινότητας
ή και απευθείας με τον κο Δήμαρχο στο τηλ. 6979482040,
ή σε ώρες γραφείου (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-14:00) με τον υπεύθυνο καθαριότητας του δήμου κο Καρέζο Παύλο στο τηλ. 2681360817.

Άνω Καλεντίνη 02 Αυγούστου  2019

Ο Δήμαρχος

Περικλής Α.Μίγδος