ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έως 31 Μαρτίου 2020 η διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους δήμους ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ και προσαυξήσεις. – ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν.4647/2019: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Το θέμα αφορά στη δήλωση της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στα δηλωθέντα στο Ε9 και στους λογαριασμούς ρεύματος τετραγωνικά.

Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δώσει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να δηλώνουν ηλεκτρονικά τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Περικλής Α. Μίγδος, καλεί τους δημότες-ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν δηλώσει στον Δήμο ακίνητά τους ή τα έχουν δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό να προσέρχονται στην έδρα του Δήμου ή στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων προκειμένου να υποβάλουν δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων τους χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία.

Για την υποβολή της δήλωσης που γίνεται αυτοπροσώπως στον Δήμο μας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Τίτλο ιδιοκτησίας
  • Τίτλο τακτοποίησης (αν υπάρχει)
  • Πρόσφατο Ε9 από το οποίο προκύπτει και το ΑΦΜ
  • Πρόσφατο λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή βεβαίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ (εφόσον έχει γίνει διακοπή*)
  • Αστυνομική ταυτότητα ή/και εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη προσέλευσης του ίδιου του ιδιοκτήτη.

(* Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση επιτρέπει και τη δήλωση αδήλωτων επιφανειών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, προκειμένου η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους να ισχύσει και για τα επιπλέον τετραγωνικά που θα δηλωθούν, υπό την προϋπόθεση η μη χρησιμοποίηση του μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου να έχει δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση στον Δήμο μας μέχρι τις 31.12.2019 (σύμφωνα με το άρθρο 103 παράγραφος 1 του Ν.4604/2019) ώστε η απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη να ισχύει κατ’ αρχάς αναδρομικά και μέχρι τις 31.12.2019 και εν συνεχεία και για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2020 και μέχρι την επαναχρησιμοποίηση και ηλεκτροδότηση του ακινήτου.)

Η ρύθμιση καλύπτει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τον Δήμο μας και αφορά κάθε είδους ακίνητα, όπως για παράδειγμα κατοικίες, καταστήματα, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτηρίων, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα κ.λπ. Η υποχρέωση πληρωμής δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων για τις επιφάνειες που θα δηλωθούν ισχύει από την 1.1.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση των αδήλωτων επιφανειών ακίνητων, μπορείτε να δείτε τις σχετικές ερωτήσεις-απαντήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ΕΔΩ