ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΝΩΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ & ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ) την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ Ιούνιος 2020
Νωπό Κοτόπουλο
Τυρί «ΦΕΤΑ»

Ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΤΕΒΑ), καλεί τους δικαιούχους του ΚΕΑ να παραλάβουν την ποσότητα των προϊόντων που τους αναλογεί και οι οποίοι:

  1. Έχουν δηλώσει συμμετοχή ΤΕΒΑ του προγράμματος ΚΕΑ
  2. Συμπεριλαμβάνονται στον πινάκα εγκριθέντων για τον μήνα ΜΑΙΟΥ 2020, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία
  3. Έχουν ορίσει ως σημείο παραλαβής τον Δήμο Γ. Καραϊσκάκη να παραλάβει τα προϊόντα που του αντιστοιχεί ΚΕΑ-ΤΕΒΑ, προσκομίζοντας σε αρμόδιους υπαλλήλους των ανωτέρω Δήμων τα κάτωθι ΑΜΚΑ & ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα:
Διασέλου 9:00 έως 11:00
Άνω Καλεντίνης (Κ.Ε.Γ.Ε) 9:00 έως 11:00
Αστροχωρίου  11:00 έως 14:00

Υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να παραλάβουν την ποσότητα των προϊόντων  που τους αναλογεί είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ή ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (οι εξουσιοδοτήσεις για την παραλαβή πακέτου δύναται να μη φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής σύμφωνα με οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Τυχόν τροποποίηση αυτού θα γίνει με νέα ενημέρωση από την Διαχειριστική Αρχή του ΤΕΒΑ).

Τονίζεται ότι  οι διανομές  θα πραγματοποιηθούν τηρώντας αυστηρά τους κανονισμούς ατομικής υγιεινής και τις οδηγίες – μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη της διασποράς του Νέου Κορονοϊού COVID-19,  που έχουν τεθεί  από την Κείμενη Νομοθεσία. 

Λόγω ευπάθειας προϊόντος θα τηρηθούν αυστηρά η μέρα και η ώρα διανομής

Άνω Καλεντίνη 24 Ιουνίου 2020