Τρεις (3) θέσεις στον Α’ Κύκλο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019 για τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας έως τις 24 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 23:59)

Με ανακοίνωση του ΥΠ.ΕΣ. της 17ης/12/2019, παρατείνεται έως τις 24 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 23:59 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για δημοσίους υπαλλήλους που επιθυμούν τη μετάταξή τους σε κενή οργανική θέση ή την απόσπασή τους για προσωρινή κάλυψη αναγκών σε δημόσιους φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Για τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι διαθέσιμες οι εξής θέσεις:

Κωδικός Θέσης Μονάδα Τύπος Μετακίνησης Κλάδος Γενικό Περίγραμμα
1165616573 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Μετάταξη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1.5 – Διοικητικός Υπάλληλος
1176265711 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μετάταξη ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.7 – Τεχνικός συντήρησης υποδομών
2942110812 ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ Μετάταξη ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 2.6 – Υπεύθυνος πληροφόρησης και εξυπηρέτησης κοινού

 

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη μετάταξή τους σε κενή οργανική θέση του Δήμου μας έως τις 24 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 23:59 μέσω της εφαρμογής του μητρώου που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet που ήδη διαθέτουν.

Αναλυτικές οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να βρουν ΕΔΩ.