ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 31-07- 2014

Παρακαλούμε όπως την 31η του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Σχετικά με το κλείσιμο του Ταχυδρομικού Γραφείου Μηλιανών.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι με το κλείσιμο του Ταχυδρομικού Γραφείου, οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Τετραφυλίας ταλαιπωρούνται γα την εξυπηρέτησή τους αφού πρέπει να μεταβαίνουν στο Ταχυδρομικό Γραφείο Άνω Καλεντίνης το οποίο απέχει πάνω από είκοσι έως και πενήντα χιλιόμετρα μακριά.

 

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας