ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 30-1-2015

Παρακαλούμε όπως την 30η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2014.

 2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015.

 3. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2015.

 4. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών έτους 2015.

 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2015.

 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων έτους 2015.

 7. Μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2015 – 2016.

 8. Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2015 – 2016

 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».

 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 11. Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο.

 12. Διοργάνωση ημερίδας και διάθεση Πίστωσης.

 13. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.

 14. Επιχορήγηση Συλλόγου Γυναικών «Λένω Μπότσαρη» και Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλεντίνης.

 15. Καθορισμός εργασιών έργων οδοποιίας έτους 2015.

 16.  

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.