Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 3-2-2014

                                                                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 03η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 09:00  προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στην έδρας του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Άνω Καλεντίνης.

Το θέμα κρίνεται ως επείγον διότι αποφασίστηκε από το Υπουργείο Υγείας να μην βρίσκεται σε υπηρεσία το νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της νύκτας και των αργιών.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.