Συνεδριάζει την Παρασκευή 27/12 το Δημοτικό Συμβούλιο

Παρακαλούμε όπως την 27η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Πηγών».
2.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δημοτικού δρόμου κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατασκευή ρείθρων τοποθέτηση σχαρών στη θέση Δενδράκια».
3.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και διευθέτηση των σχολικών κτιρίων (που δεν λειτουργούν από μακρού χρόνου) ως χώρων υποδοχής και εξυπηρέτηση επισκεπτών».
4.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ. Δ. Δημαριού – Διασέλλου – Πέτρας».
5.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Δ. Διασέλλου».
6.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Δημαριού – Β΄ φάση».
7.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις – αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ. Δ. Πέτρας».
8.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Δημαριού».
9.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μεγαλόχαρης».
10.    Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Ηρακλείας».
11.    Αποδοχή μελέτης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
12.    Αποδοχή πίστωσης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
13.    Υποβολή πρότασης για ένταξη έργου στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
14.    Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Δημαριού.
15.    Διαγραφή οφειλέτη από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
16.    Ονομασία πλατείας Οικισμού Πηγών.
       
        Ο Πρόεδρος
       
       
       
       
       
                                          Κωνσταντίνος Γεωργούλας.