ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 26-6-2015

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

 2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής αφανών εργασιών δημοτικών έργων.

 3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και ελέγχου των υλικών δημοτικών έργων.

 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους δημοτικών έργων.

 5. Συγκρότηση επιτροπών χαρακτηρισμού εδαφών δημοτικών έργων.

 6. Καθορισμός θέσεων εγκατάστασης σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

 7. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

 8. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών.

 9. Διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.

 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας».

 11. Έγκριση απολογισμού έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του δήμου.

 12. Έγκριση απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 13. Έγκριση απολογισμού έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Ηρακλείας».

 16. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγιάς Διασέλου 2014 για παραχώρηση του δημοτικού σχολείου Διασέλου για διοργάνωση εκδηλώσεων.

 17. Επιχορήγηση Συλλόγων.

 18. Διάθεση πίστωσης 22.458,30 € για μετατόπιση δικτύου στο δρόμο Βελεντζικό – Σκουληκαριά.

 19. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.