Πρόσκληση Δ.Σ. 26-1-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άνω Καλεντίνη 22 Ιανουαρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   Αριθ. Πρωτ :  387
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 26η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης μητρώου αρρένων έτους 2017.
2. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2018.
3. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων κλπ. για την προσωρινή αφαίρεση αδειών καταστημάτων έτους 2018.
4. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2018.
5. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για το έτος 2018.
6. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου ύδρευσης Πέτρας, Διασέλλου κλπ.».
7. Ανάκληση των αριθ. 263, 264 και 265/2017 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες για το έτος 2017».
9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ύδρευση δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη έτους 2106».
10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιία Δήμου Γ. Καραϊσκάκη έτους 2017».
11. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου προς Κόκκινο Λιθάρι Τ. Κ. Διχομοιρίου».
12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον της Εκκλησίας της Τ. Κ. Δημαριού».
13. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2018.
14. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου για το έτος 2018.
15. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου για το έτος 2018.
16. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Βελτίωση βατότητας οδοποιίας στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Τ. Κ. Κλειδίου του δήμου Γ. Καραϊσκάκη».
17. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Βελτίωση – αποκατάσταση του δρόμου από Πέρδικα Μηλιανών προς επαρχιακό δρόμο Άρτας – Καρδίτσας».
18. Αίτηση κατοίκων Μεσοπύργου για καταπάτηση δρόμου.
19. Αίτηση Βασιλικής Σταμούλη για καθαρισμό αύλακα στον Άγιο Νικόλαο Πηγών.
20. Τροποποίηση σύμβασης χρησιδανείου με τον ΟΤΕ στη θέση Μηλιανά Άρτας.
21. Συζήτηση πορίσματος επιτροπής για υπόθεση καταπάτησης δημοτικής έκτασης στην Τ. Κ. Δημαριού.
22. Συζήτηση πορίσματος επιτροπής για υπόθεση περίφραξης δημοτικής έκτασης στην Τ. Κ. Πέτρας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος