ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 26-02-2016

 

11)Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2015.

 

12)Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού.

 

13)Συζήτηση αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Πέτρας για παραχώρηση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου.

 

14)Διάθεση πιστώσεων για επέκταση δικτύου εξωτερικού φωτισμού.

 

15)Τροποποίηση της με αριθμό 163/2015 απόφασης του Δ. Σ. (διοργάνωση συνεδρίου κλπ.)

 

16)Έγκριση του «Τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Γ. Καραϊσκάκη».

 

17)Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου – διάθεση πίστωσης – ανάθεση προμηθειών – εργασιών εκδήλωσης.

 

18)Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.

 

19)Συζήτηση επί αιτήσεως Δημοσθένη Κιφοκέρη.

 

20)Συμμετοχή του δήμου στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων».

 

21)1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

  1.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας