ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 25-6-2015 – έκτακτη.

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 μ.μ. προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

1. Συμμετοχή του δήμου σε «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» ως εταίρος για το πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι το πρωί της 26ης Ιουνίου η σχετική απόφαση πρέπει να δοθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου (ως επικεφαλής εταίρος – δικαιούχος) για τις παραπέρα δικές της ενέργειες, προκειμένου να επωφεληθούν του προγράμματος οι άποροι δημότες – κάτοικοι του δήμου μας.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.