ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 25-05-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 25η του μήνα του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. 1)Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».

  2. 2)Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016».

  3. 3)Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για το έργο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016 β΄ φάση».

  4. 4)Έγκριση όρων σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το δήμο Νικολάου Σκουφά για σύσταση επιτροπών έργων μη συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  5. 5)Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση επαρχιακού δρόμου Δημαριό – Κομπότι».

  6. 6)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδιού».

  7. 7)Αποδοχή μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».

  8. 8)Διαγραφή οφειλών από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

  9. 9)Καθορισμός εργασιών των έργων που αφορούν αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

  10. 10)Συζήτηση επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Χ. Σχισμένου για το καταφύγιο ζώων στην περιοχή Ελάτης – Πηγών.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Κουρτέσας