Πρόσκληση Δ.Σ. 22-9-2017

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ : 5143

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».

2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση – πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά δημαρχείου και διαμόρφωση πλατείας δημαρχείου».
3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά – Μεσόπυργος».
4. Διάθεση πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
5. Διάθεση πίστωσης για το Κέντρο Πρόληψης ν. Άρτας.
6. 7η τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2017.
7. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.
8. Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.
9. Διοργάνωση συνάντησης, και φιλοξενίας στο πλαίσιο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την καταγραφή και αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
10. Έγκριση συμμετοχής του δήμου στην «Αμφικτυονία αρχαίων ελληνικών πόλεων».
11. Έγκριση συμμετοχής του δήμου στην Έκθεση του δήμου Αρταίων.
12. Έγκριση αδελφοποίησης του δήμου με το δήμο Φυλής Αττικής.
13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου πλησίον της οικίας Τζουβάρα στα Σέλινα Τ. Κ. Άνω Πέτρας δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
14. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Ηρακλείας».
15. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή Φ. Ο. Π. Δ. Ε. Τετραφυλίας».
16. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Ηρακλείας».
17. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Πιστοποιητικό ISO 9001 Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
18. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή συστήματος θέρμανσης».
19. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Τετραφυλίας 2017».
20. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «Βελτίωση δρόμου προς Ι. Μ. Σέλτσου».
21. Συζήτηση επί αιτήσεως Ελένης Οικονόμου.
22. Συζήτηση επί αιτήσεως Πανή Βασιλικής.
23. Συζήτηση επί αποφάσεως του Τ. Σ. της Τ. Κ. Πέτρας για καταπάτηση – περίφραξη δημοτικής έκτασης.
24. Τροποποίηση μελέτης Υποέργου «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
25. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παικικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
26. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια φωτιστικών παιδικής χαράς οικισμού Παναγιάς Διασέλλου».
27. Επικαιροποίηση μελέτης – έγκριση μελέτης – βεβαίωση περί μη μεταβολής κυκλοφοριακής ροής του υποέργου «Μετατροπή του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
28. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Μετατροπής του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
29. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού Μετατροπής του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
30. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια compact μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Μετατροπής του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου Πηγών Άρτας σε ενεργειακά ευφυές κέντρο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης».
31. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς Πηγών, Περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά».
32. Επικαιροποίηση μελέτης εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη».
33. Επικαιροποίηση μελετών της πράξης «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω βιοκλιματικής αναβάθμισης και αξιοποίησης Α. Π. Ε. στο διαδημοτικό σχολικό συγκρότημα Λυκείου – Γυμνασίου Παναγιάς Διασέλλου δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
34. Επικαιροποίηση μελέτης αγροτικής οδοποιίας «Βελτίωση δρόμου από Γαλάνι μέχρι Λειβαδάκια – Π. Θαναρέϊκο Τ. Δ. Διασέλλου».
35. Επικαιροποίηση μελέτης υποέργου «Προμήθεια νέου μηχανήματος φορτωτή – εκσκαφέα» – έγκριση δημοπράτησης.
36. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση μελετών από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
37. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης «Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη».
38. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τη Διεύθυνση Δασών για Αντιπλημμυρικά έργα.
39. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το δήμο Νικολάου Σκουφά για την προμήθεια μηχανήματος φορτωτή – εκσκαφέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος