Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 22-08-2013

Παρακαλούμε όπως την 22η του μήνα Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ. Σ. στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Ε. Τετραφυλίας».
  • Αποδοχή μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρων δημαρχείου».
  • Αποδοχή μελέτης του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος του δρόμου Μηλιανών – Μεσόπυργος».
  • Τροποποίηση της με αριθμό 129/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
  • Εγγραφή πίστωσης 30.000,00 € στον προϋπολογισμό από την Περιφέρεια Ηπείρου  και καθορισμός εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  • Αποδοχή όρων πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συμμετοχή του Δήμου με το έργο «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».
  • Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.