ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 21-5-2015

Παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Μάη του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωτρήσεων στον Ξηρόκαμπο Διχομοιρίου και στα Τσουράτικα Μεγαλόχαρης».

 2. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Δ. Διασέλλου».

 3. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στην «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ».

 4. Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ»

 5. Διαγραφή οφειλέτη από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

 6. Έγκριση τοποθέτησης υπαίθριας μονάδας οπτικού δικτύου του Ο. Τ. Ε. στην περιοχή Δημαριού.

 7. Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 8. Διάθεση πίστωσης 290,99 € για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης (Φ. Ο. Π.).

 9. Καθορισμός δημοτικού βοσκοτόπου για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους.

 10. 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 11. Εξουσιοδότηση δημάρχου για σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κλπ. για εφαρμογή της με αριθμό 1191/2014 απόφασης του Αρείου Πάγου.

 

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.