ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 21-3-2015

Παρακαλούμε όπως την 23η του μήνα Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη».

  2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ. Ε. Τετραφυλίας».

  3. Αποδοχή ένταξης του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση βρύσης Χελώνας Τ. Κ. Κλειδίου».

  4. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ηςΜαρτίου- διάθεση πίστωσης – ανάθεση προμηθειών, εργασιών εκδήλωσης.

  5. Έγκριση απόδοσης πίστωσης ύψους στο Κέντρο Πρόληψης Ν. Άρτας.

  6. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Κουρτέσας.