Πρόσκληση Δ.Σ. 20-10-2017

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη 16 Οκτωβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :  5985

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ    
    ΠΡΟΣ:   Tον Δημοτικό Σύμβουλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
2. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2017.
3. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940.
4. Συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων.
5. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσοπύργου της Δ. Ε. Τετραφυλίας».
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλου Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη».
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 2016 Β΄ φάση».
9. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Δράσεις πυροπροστασίας 2017».
10. Έγκριση τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη 2017».
11. Έγκριση τελικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων έτους 2016».
12. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης – άρδευσης Δ. Ε. Ηρακλείας 2017».
13. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παράθεση γεύματος ομιλητών στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σέλτσος 2017».
14. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά συντελεστών και συμμετεχόντων στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σέλτσος 2017».
15. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παιδική Παράσταση Καραγκιόζη στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σέλτσος 2017».
16. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη στο χώρο της Ι. Μ. Σέλτσου στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σέλτσος 2017».
17. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παράθεση γεύματος στις 23/8/2017 στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σέλτσος 2017».
18. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη θεατρικής παράστασης στα Μηλιανά στα πλαίσια των εκδηλώσεων Σέλτσος 2017».
19. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παράθεση γεύματος στις 23/7/2017 στα πλαίσια των εκδηλώσεων Καραϊσκάκεια 2017».
20. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φιλοξενία ομιλητών της ημερίδας στις 02/08/2017».
21. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Φιλοξενία ερευνητριών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του δήμου».
22. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ενοικίαση χώρου για συμμετοχή του δήμου στην 5η Πανελλήνια έκθεση Άρτας».
23. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας «προμήθεια και τοποθέτηση πομώνων».
24. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Τ. Κ. Πηγών Δ. Ε. Τετραφυλίας».
25. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Τ. Κ. Σκουληκαριάς Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».
26. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή υδρομαστεύσεων Τ. Κ. Άνω Καλεντίνης».
27. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας.
28. Αίτηση του Νικολάου Απ. Παπακώστα.
29. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018.
30. Διαγραφή παροχής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μίγδος