ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -Δ.Σ. 20-07-2015

Παρακαλούμε όπως την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Έγκριση διενέργειας Υπηρεσιών.

 2. Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση – βιοκλιματική αναβάθμιση κέντρου οικισμού Άνω Καλεντίνης».

 3. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015.

 4. Έγκριση τοποθέτησης μονάδας οπτικού δικτύου του ΟΤΕ.

 5. Καθορισμός εργασιών του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Διασέλου Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη»

 6. Καθορισμός εργασιών του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ. Κ Μεσοπύργου Δ. Ε. Τετραφυλίας».

 7. Επιχορήγηση Συλλόγων.

 8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας οικισμού Μηλιανών».

 9. Χορήγηση παράτασης προθεσμία υποβολής της μελέτης «Οριοθέτηση οικισμού Γαλάνιο Τ. Κ. Κλειδιού Δ. Ε. Γεωργίου Καραϊσκάκη».

 10. Έγκριση συνεδρίασης του Δ. Σ. στην Τ. Κ. Πηγών.

 11. Συζήτηση επί αιτήσεως Γρέβια Δήμητρας.

 12. Συζήτηση επί αιτήσεως Μπάκα Βασίλειου για κατασκευή μνημείου.

 13. Συζήτηση επί αναφοράς – αιτήσεως – γνωστοποίησης – Κοινοποίησης του Αρτέμη Β. Σώρρα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Κουρτέσας.