ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. 17-10-2016

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Άνω Καλεντίνη  12 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

 

Αριθ. Πρωτ :5819

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

 

ΠΡΟΣ:

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Ορισμός δικηγόρου για τη δικάσιμο της 07/12/2016.
  2. Ορισμός δικηγόρου για αγωγή κατά του δήμου από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε. Ε.».
  3. Ορισμός δικηγόρου για παρέμβαση επί της α. α. κ. δ. ενώπιον του ειρηνοδικείου Άρτας αγωγής.
  4. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  5. Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016.
  6. Σύνταξη σχεδίου 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Περικλής Α. Μίγδος