Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 17-1-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλούμε όπως την 17η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 17:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στην έδρα του δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Αποδοχή πίστωσης για πετρέλαιο θέρμανσης.
 2. Τροποποίηση σύμβασης με την ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. ΑΜΒΡΑΚΙΑ.
 3. Διαγραφή οφειλέτη από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
 4. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Δημαριού.
 5. Έγκριση συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στο κατάστημα της έδρας της Δ. Ε. Γ. Καραϊσκάκη.
 6. Επέκταση νεκροταφείου Μηλιανών.
 7. Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στον Κοιμητήριο Αγίας Παρασκευής Σκουληκαριάς.
 8. Σχετικά με την είσπραξη τελών ύδρευσης από τα ΕΛ. ΤΑ.
 9. Υποβολή πρότασης για ένταξη του δήμου στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2014.
 11. Καθορισμός εργασιών έργων του τεχνικού προγράμματος έτους 2014.

   Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργούλας.